ที่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ)

 

 

   โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 

   ซอย  หัวหิน 6  ถนนเพชรเกษม 

   ตำบล  หัวหิน  อำเภอหัวหิน 

   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

    รหัสไปรษณีย์  77110 

    โทรศัพท์   0-3265-5653

    โทรสาร  0-3265-5653

    E-Mail  baanborfai@baanborfai.ac.th

http://baanborfai.ac.th