n
 

 


 

นางสาวกนกวรรณ ไข่แก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียน
 ที่ตั้ง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ผลงานเด่น  
WEB LINKS  
huahin
divisiton
prachuap
sahakon
local
ministry
edu
dltv
krobannok
tv
sts
sswt
eGP
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                       " โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) ยินดีต้อนรับ ^-^ "^ วิสัยทัศน์  มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐาน เสริมสร้างคุณธรรม เน้นนำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นประชาคมอาเซียน ยั่งยืนโรงเรียนปลอดขยะ พัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียง"^  คำขวัญ   มีคุณธรรม เรียนดี มีสุข   ^

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ภาพกิจกรรมเด่น

  กิจกรรม บ ว ร สู่วิถีพุทธ
 
กิจกรรมอาเซียน
 
โครงการ Zero Waste School

แผนภูมิแสดงปริมาณขยะรีไซเคิล

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
 :: เทศบาลบ้านหัวหิน
 :: เทศบาลบ้านสมอโพรง
 :: เทศบาลบ้านตะเกียบ
 :: เทศบาลวัดหนองแก
 :: เทศบาลขาพิทักษ์
 :: เทศบาลบ้านเขาเต่า
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์ Online

 

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(สำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโทรทัศน์ LED โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร 8 กลุ่มสาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่24 มิถุนายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเสริมสร้างยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา,กลุ่มสาะศิลปะ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด(สติ๊กเกอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ตามแผนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเขียนระดับการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านระดับการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนตามความสนใจดนตรี(ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนตามความสนใจ(ดนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563 ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, การงานอาชีพฯ และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนาฏศิลป์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล ระดับการศึกษาขัั้นพื้นฐาน(วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐานนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล ระดับการศึกษาขัั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการตลาดนัดสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวัดผลประเมินผลระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเสริมสร้างยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรและและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการทบทวนความรู้สู่โอเน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจูเนียร์สเกาต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะโครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(วัสดุคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชาคมอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(วัสดุงานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะโครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบวรสู่วิถีพุทธระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอย่าหยุดสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตร และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีประกอบวงเมโลเดียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะโครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา(หัวหินซาฟารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา(หัวหินซาฟารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร 01 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถังบำบัด อาคารเรียน 01 และห้องน้ำหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาท่อน้ำทิ้งรอบอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด อ่านต่อ...
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเสริมสร้างยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตร และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเสริมสร้างยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถทางการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด(ปูพื้นกระเบื้องยาง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ปฐมวัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุ และธุรการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางด้านการอ่าน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาระดับปฐมวัย(วัสดุสำนักงาน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะโครงารฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาระดับปฐมวัย ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางด้านการเขียนระดับการศึกษาปฐมวัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 1 กรฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางด้านการอ่านระดับการศึกษาปฐมวัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านนาฎศิลป์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด
 


โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ)
ซอยหัวหิน 6 ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77110

 
Tel : 032-655653 E-mail :banborfai_school@yahoo.com

Untitled Document